Aktuellt för barn

Finskspråkig sagostund

Klockan 11:15-12:30. Vi läser sagor, berättelser och rim på finska.

Startdatum: 2021-12-04

Kontakt

Ann-Charlotte Fandén (0-8 år)
0454-936 02

ann-charlotte.fanden@olofstrom.se

Marie Björnsson (9-12)
0454-936 08

marie.bjornsson@olofstrom.se

Lyssna