Regler för fjärrlån

Om du behöver låna en bok som vi saknar kan du ansöka om ett fjärrlån. Ett fjärrlån är ett lån som vi beställer från ett annat bibliotek i Sverige. Vid fjärrlån gäller följande regler:

     Kostnaden är normalt 10:-/bok. Denna avgift gäller även för böcker som inte hämtas ut.
     Man får ha max 4 pågående fjärrlån åt gången.
     Filmer och TV-spel fjärrlånas ej.

Observera att vid lån från andra bibliotek är det extra viktigt att återlämna i tid. Fler låntagare kan vara i behov av boken.  Behöver du låna om boken måste du kontakta biblioteket.

Det är det långivande biblioteket som sätter återlämningsdatumet – detta är inget vi kan påverka. Återlämningsdatumet hittar du på ditt lånekvitto eller under Mina sidor. 

I enstaka fall kan återlämningsdagen flyttas till en dag innan det datum som står på ditt kvitto – vi meddelar dig alltid om så skulle ske.

Fjärrlåneansökan

Behandling av personuppgifter

När du tar kontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter enligt Olofströms kommuns rutiner.