För pedagoger

Till dig som är pedagog

Olofströms bibliotek har mycket att erbjuda dig och din klass eller förskoleavdelning.

Läsa på annat sätt

Alla behöver få tillgång till böcker och då utifrån sina egna förutsättningar. Vi erbjuder även elever hjälp med egen nedladdning av talböcker från MTM:s hemsida (Myndigheten för tillgängliga medier).

Bokprat och biblioteksvisning

Ett bokprat innebär att barnbibliotekarien tipsar om utvalda böcker för barnen. Det kan vara nya böcker eller om ett tema. Är du också nyfiken på vad Olofströms bibliotek mer kan erbjuda er? I så fall är ni välkomna att boka ett besök hos oss. Ett klassbesök innebär en visning av biblioteket, att man får bekanta sig med barnbibliotekarien och får veta vad man kan använda biblioteket till. Det går naturligtvis att kombinera med ett bokprat.

Bokombud

På varje förskola finnas ett bokombud. Bokombuden bjuds in fyra gånger per år till biblioteket. På bokombudsträffarna presenteras och diskuteras nya böcker, inspirationsträffar planeras, med mera. Kontakta Ann-Charlotte Fandén för mer information (0454-936 02).

Föräldramöten

Det finns möjlighet att en barnbibliotekarie kommer till er när ni ska ha föräldramöten. Skicka en förfrågan till biblioteket.

Gruppläsning - klassexemplar

Vi har massor av titlar som finns som klassexemplar, det vill säga i en uppsättning om 3-5 exemplar, och som lämpar sig för gruppläsning. Tyngdpunkten ligger på Börja läsa-böcker, men det finns även andra böcker för 6-12 år. Kontakta biblioteket om vilka titlar som finns samt för att reservera.

Inspirationsträffar

En gång per år anordnar biblioteket tillsammans med pedagoger inspirationsträffar för förskole- och skolpedagoger. Platsen är biblioteket och temat för träffarna varierar.

Lånekort

Du som pedagog ska låna medier med ett tjänstekort. Lånetiden för medier till skolor och förskolor är 6 veckor.

Sitt första lånekort får barnet gratis i samband med att barnet börjar i förskoleklassen. För att få lånekort till barn under 18 år krävs att vårdnadshavare undertecknar ett lånekortsavtal. Därmed godkänner även vårdnadshavaren bibliotekets användaravtal. Det är målsman som ansvarar för lånen. Lånekortsavtalen kan med fördel delas ut på ett föräldramöte. Vi vill gärna att förskoleklasserna kommer till biblioteket för att få en introduktion till biblioteket, få sina lånekort och 6-årsboken. Därför bör underskrivna lånekortsavtal lämnas in minst en vecka innan klassbesöket. Lånekortet fungerar både i skolbiblioteket och på folkbiblioteken.

Språkstegen 0-3 år

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling. Tillsammans med barnhälsovård, logopedi, öppna förskolan och förskolan arbetar biblioteken för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0-3 år. Läs mer om vilka insatser som görs här.

Temakassar

När din klass eller förskoleavdelning ska fördjupa sig i något ämne, kan vi plocka ihop temakassar med böcker. Meddela oss gärna en vecka innan om vilket ämne ni ska arbeta med. Vi ordnar med kassarna som ni hämtar på något av biblioteken.

Utställningar

Det finns möjlighet att boka utställningsplats på biblioteken om ni vill visa upp något ni har arbetat med i förskolan eller skolan.

Lyssna