Användaravtal för lånekort på biblioteken i Olofströms kommun

Allmänna låneregler

Lånekort

Ditt lånekort är personligt och bör behandlas som en värdehandling. Kontakta biblioteket om du skulle bli av med kortet, så spärrar vi det.

Lånetider

Normal lånetid är 4 veckor. För film och tidskrifter är lånetiden 7 dagar. Särskild lånetid och lånepolicy gäller för fjärrlån och böcker med reservationskö. Film och TV-spel får enbart lånas på vuxenkort, maximalt 3 stycken av vardera typ åt gången.

För sent återlämnade medier

Vid för sent återlämnade medier (dock ej barnböcker) tar vi ut en övertidsavgift. Du kan välja att få en övertidsvarning på e-post skickad ett par dagar innan lånetiden går ut. Efter 14 dagar skickas en påminnelse ut. Även om du inte fått någon påminnelse eller övertidsvarning är det ditt ansvar att återlämna i tid och betala eventuella förseningsavgifter. Maximal övertidsavgift är 30kr/bok eller 200kr/tillfälle.

Efter 2 månader skickas en räkning ut. Om du fått en räkning eller har en total skuld på 100kr eller mer blir ditt konto spärrat till dess att din skuld reglerats.

Avgifter

Beställning av fjärrlån (ej barnmedia) 10kr/bok

Lån av film (inkl. omlån) 10kr/film & vecka

Artikelkopia kostnad från

debiterande bibliotek + 5kr

Försenad vuxenmedia 5kr/vecka

Försenad film (barn & vuxen) 5kr/vecka

Ersättning av förlorat lånekort 10kr

Fax 5kr + 2kr/sida

Kopia/utskrift (svartvit) 3kr/A4-sida, 6kr/A3-sida

Kopia/utskrift (färg) 4kr/A4-sida, 8kr/A3-sida

Ersättningsavgifter

För material som ej återlämnats, försvunnit eller skadats kräver vi ersättningsavgift. 

Vuxenbok/CD-bok 275 kr

Barnbok/CD-bok 150 kr

CD (vuxen/barn) 150 kr

DVD/Språkkurs 400 kr

CD-ROM/Tv-spel 400 kr

Tidning/Magasin 20 kr

Skönlitt vuxenbok/pocket 50 kr

Ersättning för förlorat lånekort 10 kr

Microfichekort 25 kr+20 kr/volym

Fax, avgift 5 kr + 2kr sida

Behandling av personuppgifter

Ett grundläggande villkor för att få låna material från biblioteket är att du som låntagare lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja vår del av avtalet. De uppgifter vi behandlar är: för- och efternamn, personnummer eller födelsedatum, telefonnummer, adress och e-postadress. Uppdatering av vissa personuppgifter sker automatiskt med hjälp av befolkningsregistret SPAR.

Personuppgifter vi behandlar delas internt med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder oss av. Vi arbetar i enlighet med aktuell integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas hos oss i max 3 år efter ditt senast avslutade lån. Du kan välja att avbryta avtalet när som helst under förutsättning att inga lån eller skulder finns registrerade på ditt konto.

Personuppgiftsansvarig är Kultur och Fritidsnämnden, Box 301, 293 24 Olofström. Du når vårt dataskyddsombud på dso@olofstrom.se.

Läs mer om hur Olofströms kommun behandlar personuppgifter på: olofstrom.se/personuppgifter.

Kontakt

Vid frågor och kommentarer är du välkommen att kontakta Olofströms bibliotek på telefon 0454 – 936 00 eller e-post biblioteket@olofstrom.se. Du kan även nå oss via vår Facebook-sida Olofströms bibliotek.

Skriftlig korrespondens som inkommer till oss kan i vissa fall klassas som s.k. offentlig handling och kan därför komma att diarieföras. Genom att kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovanstående ramverk. Vi genomför kontinuerlig gallring av inaktuella e-post- och Facebook-meddelanden.

Språk