Avgifter

Avgifter

Håll dig uppdaterad

Avgifterna som presenteras på denna sida gäller endast Olofströms bibliotek. Övriga bibliotek som ingår i Blekingebiblioteken (Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg) kan ha andra avgifter. Som låntagare ansvarar du själv för att hålla dig underrättad om bibliotekens låneregler och avgifter via respektive webbplats.

Kopior, utskrift, fax

 • Kopiering: 3 kr/A4 svartvitt, 4 kr/A4 färg, 6 kr/A3 svartvitt, 8 kr/A3 färg
 • Kopior från andra svenska bibliotek: faktisk kostnad från debiterande bibliotek + 5 kr
 • Utskrift från skrivare: 3 kr/A4 svartvitt, 4 kr/A4 färg, 6 kr/A3 svartvitt, 8 kr/A3 färg
 • Fax: 5 kr + 2 kr/sida

Nytt lånekort

 • Ersättning för förlorat lånekort: 10 kr

Fjärrlån, film

 • Fjärrlån: 10 kr
 • Hyra av film: 10 kr/vecka

Förseningsavgifter

Förseningsavgifter tas ut på böcker och andra medier som lånats på vuxenkort.

 • Försenad vuxenmedia: 5 kr/påbörjad vecka
 • Försenad barnmedia: ingen avgift
 • Försenad film (barn och vuxen): 5 kr/påbörjad vecka

Du kan välja att få en övertidsvarning på e-post skickad ett par dagar innan lånetiden går ut.

För lån som inte återlämnas när lånetiden gått ut skickas påminnelse till dig. Påminnelser kan skickas ut med e-post, SMS eller brev. Efter en viss tid skickas räkning ut. Se Användaravtalet för detaljer.

Även om du inte fått någon påminnelse eller övertidsvarning är det ditt ansvar att återlämna i tid och betala eventuella förseningsavgifter. Maximal övertidsavgift är 30kr/bok eller 200kr/tillfälle.

Om du fått en räkning eller har en total skuld på 100kr eller mer blir ditt konto spärrat till dess att din skuld reglerats.

Ersättning för ej återlämnade medier

Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts enligt följande:

 • Vuxenbok/CD-bok/mp3: 275 kr
 • Vuxenbok pocket: 50 kr
 • Barnbok/CD-bok/mp3: 150 kr
 • Musik på CD: 150 kr
 • TV-spel: 400 kr
 • DVD-film: 400 kr
 • CD-rom: 400 kr
 • Språkkurs: 400 kr
 • Tidskrift: 20 kr

Faktura skickas ut 2 månader efter förfallodatum.

Om du fått faktura eller har en skuld på 100 kr eller mer får du inte låna förrän du reglerat din skuld.

Språk

Lyssna