Fjärrlåneansökan

Regler för fjärrlån

Om du behöver låna en bok som vi saknar kan du ansöka om ett fjärrlån. Ett fjärrlån är ett lån som vi beställer från ett annat bibliotek i Sverige. Vid fjärrlån gäller följande regler:

     Kostnaden är normalt 10:-/bok. Denna avgift gäller även för böcker som inte hämtas ut.
     Man får ha max 4 pågående fjärrlån åt gången.
     Filmer och TV-spel fjärrlånas ej.

Observera att vid lån från andra bibliotek är det extra viktigt att återlämna i tid. Fler låntagare kan vara i behov av boken.  Behöver du låna om boken måste du kontakta biblioteket.

Det är det långivande biblioteket som sätter återlämningsdatumet – detta är inget vi kan påverka. Återlämningsdatumet hittar du på ditt lånekvitto eller under Mina sidor. 

I enstaka fall kan återlämningsdagen flyttas till en dag innan det datum som står på ditt kvitto – vi meddelar dig alltid om så skulle ske.

 

Fjärrlåneansökan

Lyssna