Låna på biblioteket

Användaravtal för lånekort på biblioteken i Olofströms kommun

Allmänna låneregler

Skaffa lånekort

För att få ett lånekort måste du kunna legitimera dig. För barn under 16 år krävs målsmans underskrift på ett särskilt förbindelsekort (öppnas i nytt fönster). Lånekortet är personligt och bör behandlas som en värdehandling. Kontakta biblioteket om du skulle bli av med kortet, så spärrar vi det. Att ersätta ett förlorat lånekort kostar 10 kronor.

Lånetider

Normal lånetid är 4 veckor. För film och tidskrifter är lånetiden 7 dagar.
Särskild lånetid och lånepolicy gäller för fjärrlån och böcker med reservationskö.
Film och TV-spel får enbart lånas på vuxenkort, maximalt 3 stycken av vardera typ åt gången.

För sent återlämnade medier

Vid för sent återlämnade medier tar vi ut en övertidsavgift. Du kan välja att få en övertidsvarning på e-post skickad ett par dagar innan lånetiden går ut. Efter 14 dagar skickas en påminnelse ut. Även om du inte fått någon påminnelse eller övertidsvarning är det ditt ansvar att återlämna i tid och betala eventuella förseningsavgifter. Maximal övertidsavgift är 30kr/bok eller 200kr/tillfälle.

Efter 2 månader skickas en räkning ut. Om du fått en räkning eller har en total skuld på 100kr eller mer blir ditt konto spärrat till dess att din skuld reglerats.

Fjärrlån & inköpsförslag

Böcker som inte finns på biblioteket kan ofta lånas in från andra bibliotek, s.k. fjärrlån. För att beställa fjärrlån, kontakta biblioteket. Särskilda lånetider och lånepolicy gäller för fjärrlån. Vid omlån är det ditt ansvar att kontakta biblioteket, som sedan ser om omlån är möjligt och meddelar dig eventuell ny lånetid.

Du kan också lägga inköpsförslag på böcker du anser att biblioteket bör köpa in. Kontakta biblioteket med ditt förslag. Vid inköp reserveras boken automatiskt till dig.

Vi kan aldrig garantera att boken du önskar går att beställa/köpa in eller hur lång tid leveransen tar.

Avgifter

 • Beställning av fjärrlån (ej barnmedia): 10kr/bok
 • Lån av film (inkl. omlån): 10kr/film & vecka
 • Artikelkopia: kostnad från debiterande bibliotek + 5kr
 • Försenad barnbok: ingen avgift
 • Försenad vuxenmedia: 5kr/vecka
 • Försenad film (barn & vuxen): 5kr/vecka
 • Ersättning av förlorat lånekort: 10kr
 • Fax: 5kr + 2kr/sida

Kopiering & utskrift

 • Svartvitt: 3kr/A4-sida, 6kr/A3-sida
 • Färg: 4kr/A4-sida, 8kr/A3-sida

Ersättningsavgifter

För material som ej återlämnats, försvunnit eller skadats kräver vi ersättningsavgift enligt följande:

 • Inbunden bok/ljudbok (vuxen): 275kr
 • Pocketbok (vuxen): 50kr
 • Bok/ljudbok (barn): 150kr
 • Musik-CD: 150kr
 • DVD/språkkurs: 400kr
 • TV-spel/CD-ROM: 400kr
 • Tidskrift:20kr

Behandling av personuppgifter

Ett grundläggande villkor för att få låna material från biblioteket är att du som låntagare lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja vår del av avtalet. De uppgifter vi behandlar är: för- och efternamn, personnummer eller födelsedatum, telefonnummer, adress och e-postadress. Dessa uppgifter lämnas i samband med att du registreras som låntagare hos oss. Uppdatering av vissa personuppgifter sker automatiskt med hjälp av befolkningsregistret SPAR.

Vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att leva upp till de skyldigheter vi har och för att tillhandahålla våra tjänster till dig som låntagare. Personuppgifter vi behandlar delas internt med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder oss av. Vi arbetar i enlighet med aktuell integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas hos oss i max 3 år efter ditt senast avslutade lån.  Du kan välja att avbryta avtalet när som helst under förutsättning att inga lån finns registrerade på ditt konto.

Olofströms bibliotek har en rutin för hantering av skyddade personuppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer om denna.

Personuppgiftsansvarig är Kultur och Fritidsnämnden, Box 301, 293 24 Olofström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi sparat om dig, för att begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteket@olofstrom.se eller 0454 – 936 00. Du når vårt dataskyddsombud på dso.kfn@olofstrom.se.

Om du har klagomål på hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att lämna ditt klagomål till tillsynsmyndigheten på Datainspektionen.

Läs mer om hur Olofströms kommun behandlar personuppgifter på: olofstrom.se/personuppgifter

Kontakt

Vid frågor och kommentarer är du välkommen att kontakta Olofströms bibliotek på telefon 0454 – 936 00 eller e-post biblioteket@olofstrom.se. Du kan även nå oss via vår hemsida bibliotek.olofstrom.se och vår Facebook-sida Olofströms bibliotek.

Skriftlig korrespondens som inkommer till oss kan i vissa fall klassas som s.k. offentlig handling och kan därför komma att diarieföras. Genom att kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovanstående ramverk. Vi genomför kontinuerlig gallring av inaktuella e-post- och Facebook-meddelanden.

Språk

Lyssna