Låna på biblioteket

Låna på biblioteket

Lånekort

Lånekort är gratis. Ta med fotolegitimation när du skaffar lånekort. Med lånekort kan du bl.a. låna hem böcker, spel, filmer, e-böcker och läsa tidningar från världens alla hörn. Vi hoppas att du får mycket glädje av det!

Du godkänner att du förstår och accepterar bibliotekets låneregler genom att skriva din namnteckning på kortet. Du ska, för din egen säkerhet, alltid ha det med dig.

Till kortet kan du med personalens hjälp knyta en pinkod. Med pinkod kan du reservera och låna om under Mina sidor.

Lånekortet är personligt och det är du som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även om någon annan använder det. Låna därför aldrig ut ditt lånekort eller din pinkod och anmäl genast förlust av kort till biblioteket.

Alla kan få ett eget lånekort, men för barn och ungdomar under 16 år krävs det skriftligt tillstånd av målsman på en blankett med lånekortsförbindelse (öppnas i nytt fönster). Målsman ansvarar för minderårigs lånekort och allt som lånas på kortet, även om någon annan använder det.

De personuppgifter som registreras kommer inte att lagras i något annat register än bibliotekets. Uppgifter om lån raderas vid återlämning.

Ställa dig i kö (reservera)

Du kan reservera böcker och andra medier. Är du inloggad med lånekort och pinkod kan du reservera själv direkt i katalogen. 

Låna om

Normalt kan du förlänga lånetiden med en period åt gången. Du kan inte förlänga lånet om boken/filmen/spelet är reserverat av en annan låntagare. Omlån kan göras max fem gånger. För att kunna låna om måste du vara inloggad med lånekort och pinkod. 

Film och TV-spel

Film (både vuxen- och barnfilm) och TV-spel lånas endast ut på vuxenlånekort. Du får låna högst tre filmer och tre TV-spel samtidigt.

Inköpsförslag eller fjärrlån

Om du saknar någon bok, film eller musik kan du kan föreslå att biblioteket köper den. Ibland fjärrlånar Olofströms bibliotek från andra bibliotek.

Lämna ett inköpsförlag

Lägg en fjärrlåneansökan

Mina sidor

Under Mina sidor kan du se dina lån och reservationer. Här kan du också ändra dina adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. 

Övrigt

Vid utskrifter, kopiering, lån av DVD och viss service tar vi ut en avgift. För mer information, se Avgifter.