Låna på biblioteken

Allmänna låneregler

Bibliotekets låneregler kan du läsa i sin helhet på någon av följande länkar: Användaravtal (svenska), Användaravtal (engelska), Användaravtal (arabiska).

  • Bibliotekskortet är en värdehandling. Spärra borttappat kort genom att kontakta ett av våra kommunbibliotek.
  • Du ansvarar för lånat material. Skulle det du lånat skadas eller försvinna är du skyldig att ersätta det enligt gällande taxa.
  • Vårdnadshavare är ansvarig för minderårigs lån.
  • Försent återlämnat material kan påföras försenings- och räkningsavgift enligt gällande taxa. Det är aldrig någon förseningsavgift på barnmedia.

Du ansvarar för att hålla dig underrättad om bibliotekens låneregler och avgifter som finns på respektive webbplats. Avgifterna kan skilja sig åt mellan biblioteken.

Användaravtal

Lånetider

Normal lånetid är 4 veckor. För film och tidskrifter är lånetiden 7 dagar. Särskild lånetid och lånepolicy gäller för fjärrlån och böcker med reservationskö. Film och TV-spel får enbart lånas på vuxenkort, maximalt 3 stycken av vardera typ åt gången.

För sent återlämnade medier

Vid för sent återlämnade medier (dock ej barnböcker) tar vi ut en övertidsavgift. Du kan välja att få en övertidsvarning på e-post skickad ett par dagar innan lånetiden går ut. Efter ett par veckor skickas en påminnelse ut. Även om du inte fått någon påminnelse eller övertidsvarning är det ditt ansvar att återlämna i tid och betala eventuella förseningsavgifter. Maximal övertidsavgift är 30kr/bok eller 200kr/tillfälle.

Efter en viss tid skickas en räkning ut. Om du fått en räkning eller har en total skuld på 100kr eller mer blir ditt konto spärrat till dess att din skuld reglerats.

Avgifter

Beställning av fjärrlån (ej barnmedia) 10kr/bok

Artikelkopia kostnad från debiterande bibliotek + 5kr

Försenad vuxenmedia 5kr/vecka

Försenad film (barn & vuxen) 5kr/vecka

Ersättning av förlorat lånekort 10kr

Fax 5kr + 2kr/sida

Kopia/utskrift (svartvit) 3kr/A4-sida, 6kr/A3-sida

Kopia/utskrift (färg) 4kr/A4-sida, 8kr/A3-sida

Ersättningsavgifter

För material som ej återlämnats, försvunnit eller skadats kräver vi en ersättningsavgift

Behandling av personuppgifter

Ett grundläggande villkor för att få låna material från biblioteket är att du som låntagare lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja vår del av avtalet. De uppgifter vi behandlar är: för- och efternamn, personnummer eller födelsedatum, telefonnummer, adress och e-postadress. Uppdatering av vissa personuppgifter sker automatiskt med hjälp av befolkningsregistret SPAR.

Personuppgifter vi behandlar delas internt med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder oss av. Vi arbetar i enlighet med aktuell integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas hos oss i max 3 år efter ditt senast avslutade lån. Du kan välja att avbryta avtalet när som helst under förutsättning att inga lån eller skulder finns registrerade på ditt konto.

Personuppgiftsansvarig är Kultur och Fritidsnämnden, Box 301, 293 24 Olofström. Du når vårt dataskyddsombud på dso@olofstrom.se.
Läs mer om hur Olofströms kommun behandlar personuppgifter på: olofstrom.se/personuppgifter

Kontakt

Vid frågor och kommentarer är du välkommen att kontakta Olofströms bibliotek på telefon 0454 – 936 00 eller e-post biblioteket@olofstrom.se. Du kan även nå oss via vår hemsida bibliotek.olofstrom.se och vår Facebook-sida Olofströms bibliotek.

Skriftlig korrespondens som inkommer till oss kan i vissa fall klassas som s.k. offentlig handling och kan därför komma att diarieföras. Genom att kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovanstående ramverk. Vi genomför kontinuerlig gallring av inaktuella e-post- och Facebook-meddelanden.