Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Egen nedladdning

Med tjänsten Egen nedladdning kan barn som behöver lyssna på böcker hämta talböcker direkt till telefon, platta eller dator. Tjänsten är helt gratis och nås via Myndigheten för tillgängliga mediers katalog Legimus. Prata med en bibliotekarie för mer information.

Äppelhyllan

På Olofströms bibliotek finns Äppelhyllan. Där hittar du bland annat:

  • Böcker att lyssna på. För barn som har svårt att läsa finns så kallade talböcker. En talbok är en inläst bok på CD som man lyssnar på i datorn eller med en talboksspelare. Man kan också föra över filerna till sin mobiltelefonen.
  • Böcker att titta på. För barn som talar teckenspråk finns filmer med sagor och berättelser på teckenspråk. Det finns även vanliga böcker med både vanlig text och bilder på tecken som stöd.
  • Böcker känna på. För barn som läser med händerna finns så kallade taktila böcker - bilderböcker där man med hjälp av händerna kan känna vad som finns på sidan. Det finns även punktskriftböcker där man helt läser med fingarna. Interfolierade böcker har både vanliga bilder och punktskrift på genomskinliga sidor.

Lättlästa böcker

På lättlästa hyllan finns det böcker skrivna på lätt svenska för både barn och unga.

Bok och skiva

Om man behöver lyssna samtidigt som man läser kan man låna en bok med tillhörande ljudbok.

Högläsning

Högläsning är viktigt och mysigt!

Även ditt lilla barn har förmåga att uppfatta språk, därför är det viktigt att du direkt börja prata med ditt barn när det är litet. Babyn uppfattar det och känner igen sina föräldrars röster och börjar svara med kroppen, blickar, leenden och snart också med olika ljud. Språket är en medfödd förmåga men det kan bara utvecklas tillsammans med andra. Ditt barn härmar vad du gör och säger och försöker bli förstådd. Läs rim och ramsor för ditt lilla barn och lek med språket. 

Så fort ditt barn hör människor prata läggs grunden för språk- och läsinlärningen. Att läsa högt och prata om det du läser är bra. Efter hand börjar ditt barn förstå hur skrift ser ut och att känna igen ord och koppla samman ett ord med dess betydelse.

Att läsa högt ger närhet och en mysig stund för både barn och föräldrar! Sluta inte högläsa när ditt barn börjar skolan eller själv lärt sig läsa, närheten är fortfarande viktig och genom högläsning stimuleras den egna läsförmågan. Även inom läsningen gäller ”barn gör som du gör, inte som du säger”. Ser ditt barn att du som vuxen läser blir det mer intressant. Du kan också välja lite svårare böcker som ditt barn inte kan läsa själv än.

När du läser högt för ditt barn ger du det en läsupplevelse som tränar både fantasi och kreativitet och en mysig stund. Genom att lyssna lär sig ditt barn också att bli mer koncentrerat, uppmärksamt och lugnt och klarar sig bättre i skolan. Ditt barn får möta nya ord, ord som de sällan får höra i vanliga samtal. De får ett större ordförråd.

Ditt barn upptäcker i böckerna en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje. Det ökar deras intresse för läsning och böcker.

Kontakt

Gunhild Gröndalen
0454-936 06

gunhild.grondalen@olofstrom.se

Lyssna