Lokalsamlingar

Lokalsamlingar

På Olofströms bibliotek finns tre lokalsamlingar.

Vi har Blekingesamlingen med litteratur som rör Olofströms kommun och övriga Blekinge, främst västra Blekinge.

Harry Martinsonsamlingen är en unik samling av Harry Martinsons efterlämnade privata bibliotek.

På biblioteket finns också Sven Edvin Saljesamling.

Statyer av Carl Eldh (1873-1954)

Carl Eldh var en av Sveriges mest kända och omtyckta skulptörer. Tack vare en donation från dottern Brita finns idag närmare 30 av hans skulpturer utplacerade i Olofströms kommun. En stor del av dessa återfinns på Olofströms bibliotek och i den angränsande Aniaraparken.

Böcker om Blekinge

Språk

Kontakt

Anders Nylander
0454-935 97

anders.nylander@olofstrom.se

Lyssna