Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Tillsammans med barnhälsovård, logopedi, öppna förskolan och förskolan arbetar biblioteken för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0-3 år. Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

Vi träffar barnhälsovårdens föräldragrupper på biblioteket och pratar om böcker, läsning och språkutveckling. Vid 8 månaders ålder får barnet boken ”Knacka på” och vid 18 månader ytterligare en bokgåva; ”Pino´s dagbok” eller ”Svansar runt på bondgården”.

På alla förskolor finns det Kapprumsbibliotek. I kapprummen finns det bokpåsar att snabbt och enkelt låna hem. På sommaren har vi Högläsningssommar. När man har läst högt 10 böcker för sitt barn och fyllt i en liten folder lämnar man den på biblioteket och får välja en bok som gåva. Genom Kapprumsbiblioteken och Högläsningssommar vill vi stötta och uppmuntra föräldrarna till att läsa med sina barn.

Vi har även programverksamhet för de minsta barnen flera gånger per termin. Det kan vara Småsagor då vi läser, sjunger och rimmar eller enkla föreställningar med musik och sång, teater eller sagor. Mer information om dessa hittar du i kalendern här till höger. 

Håll utkik efter Språkstegensymbolen!

Två gröna fåglar som symbol för Språkstegen

Språkstimulerande böcker

Språk

INSTÄLLT Småsagor: Världens vaggvisor

Klockan 10:00-10:30. Vi sjunger visor på olika språk med musikerna Åsa Håkansson och Roberto Amerise.

Startdatum: 2020-12-02
Lyssna