Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Tillsammans med barnhälsovård, logopedi, öppna förskolan och förskolan arbetar biblioteken för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0-3 år. Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

Vi träffar barnhälsovårdens föräldragrupper på biblioteket och pratar om böcker, läsning och språkutveckling. Vid 8 månaders ålder får barnet boken ”Knacka på” och vid 18 månader ytterligare en bokgåva; ”Pino´s dagbok” eller ”Svansar runt på bondgården”. När barnet fyller 3 år får det ytterligare en bokgåva.

På alla förskolor finns det Kapprumsbibliotek. I kapprummen finns det bokpåsar att snabbt och enkelt låna hem. På sommaren har vi Högläsningssommar. När man har läst högt 10 böcker för sitt barn och fyllt i en liten folder lämnar man den på biblioteket och får välja en bok som gåva. Genom Kapprumsbiblioteken och Högläsningssommar vill vi stötta och uppmuntra föräldrarna till att läsa med sina barn.

Vi samarbetar med logopedin om Bokrecept. När barnet behöver träna extra med sitt tal eller utveckla sitt språk kan biblioteket hjälpa till med utvalda böcker. Vi har massor av böcker som är extra bra för språkutveckling och språkstimulans och de kan lånas av alla. Ett sätt att hitta dem enkelt är att söka efter "Bokrecept" i vår katalog.

Vi har även programverksamhet för de minsta barnen flera gånger per termin. Det kan vara Småsagor då vi läser, sjunger och rimmar eller enkla föreställningar med musik och sång, teater eller sagor. Mer information om dessa hittar du i kalendern här till höger. 

Håll utkik efter Språkstegensymbolen!

Två stiliserade fåglar går bredvid varandra och sneglar glatt mot varandra. Den ena är stor och mossgrön, den andra är mindre och gulgrön. Båda har på sig röda skor. Under dem står med stora svarta bokstäver: "SPRÅKSTEGEN".

Språkstimulerande böcker

Sagostunder 0-3 år

Lyssna