Språkstegen

Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Tillsammans med barnhälsovård och logopedi arbetar biblioteken för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0-3 år. Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

Vi träffar barnhälsovårdens föräldragrupper på biblioteket och pratar om böcker, läsning och språkutveckling. Vid 8 månaders ålder får barnet boken ”Knacka på” och vid 18 månader ytterligare en bokgåva; ”Alla tre på förskolan” eller ”Svansar runt på bondgården”.

Vi har även programverksamhet för de minsta barnen ungefär fyra gånger per termin. Det kan vara Småsagor då vi läser, sjunger och rimmar eller enkla föreställningar med musik och sång, teater eller sagor. Håll utkik efter Språkstegensymbolen!

Två gröna fåglar som symbol för Språkstegen

Språk

Småsagor

Klockan 10:00-10:30. Sagor, sånger, rim och ramsor för barn 0-2 år gamla.

Startdatum: 2020-01-20

Småsagor

Klockan 10:00-10:30. Sagor, sånger, rim och ramsor för barn 0-2 år gamla.

Startdatum: 2020-02-03

Småsagor

Klockan 10:00-10:30. Sagor, sånger, rim och ramsor för barn 0-2 år gamla.

Startdatum: 2020-03-02

Småsagor

Klockan 10:00-10:30. Sagor, sånger, rim och ramsor för barn 0-2 år gamla.

Startdatum: 2020-03-16

Småsagor

Klockan 10:00-10:30. Sagor, sånger, rim och ramsor för barn 0-2 år gamla.

Startdatum: 2020-03-30
Lyssna